Pengajian Al-Quran Anak

Anak di asrama ini diwajibkan menduduki kelas pemulihan tajwid sebelum menghafaz Al- Quran. Tujuannya adalah untuk melancar, mengkhatamkan serta membaiki tajwid serta makhraj huruf.