Kelas Komputer

Anak-anak yatim juga diperuntukkan tiga jam sehari, sekali seminggu dengan komputer sebagai menyahut seruan kerajaan iaitu Celik IT/Cyber. Terdapat 4 unit komputer digunakan dalam kelas ini yang diadakan di asrama PEKA YATIM.
Walaubagaimanapun usaha ini tidak dapat diteruskan secara menyeluruh kerana komputer sadia ada mengalami kerosakan dan tidak berganti.

 

ZAKAT ONLINE PEKAYATIM

Bayar zakat anda bersama kami dan dapatkan perlepasan cukai dengan kerjasama Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs)

AKTIVITI SEMASA PEKAYATIM