Kelas Komputer

Anak-anak yatim juga diperuntukkan tiga jam sehari, sekali seminggu dengan komputer sebagai menyahut seruan kerajaan iaitu Celik IT/Cyber. Terdapat 4 unit komputer digunakan dalam kelas ini yang diadakan di asrama PEKA YATIM.
Walaubagaimanapun usaha ini tidak dapat diteruskan secara menyeluruh kerana komputer sadia ada mengalami kerosakan dan tidak berganti.