Kelas Asas Bahasa Arab & Kelas Qiraat

Kelas Asas Bahasa Arab diadakan sebanyak empat kali seminggu selama satu jam setengah setiap hari dan seminggu sekali anak-anak diberi pendedahan tentang bacaan imam selain riwayat daripada hafsin.