Gotong Royong

Moto 3K ( Kebersihan, Kecemerlangan dan Keyakinan Diri ) diterapkan oleh PEKA YATIM untuk diamalkan khasnya oleh pelajar. Pada hari jumaat kebiasaannya anak-anak akan mengadakan kegiatan gotong-royong di sekitar asrama. Tujuannya adalah untuk menyemai semangat kerjasama disamping memupuk rasa tanggungjawab didalam diri mereka.

ZAKAT ONLINE PEKAYATIM

Bayar zakat anda bersama kami dan dapatkan perlepasan cukai dengan kerjasama Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs)

AKTIVITI SEMASA PEKAYATIM