Gotong Royong

Moto 3K ( Kebersihan, Kecemerlangan dan Keyakinan Diri ) diterapkan oleh PEKA YATIM untuk diamalkan khasnya oleh pelajar. Pada hari jumaat kebiasaannya anak-anak akan mengadakan kegiatan gotong-royong di sekitar asrama. Tujuannya adalah untuk menyemai semangat kerjasama disamping memupuk rasa tanggungjawab didalam diri mereka.