18 April 2019 – Mesyuarat persiapan untuk penginapan MTQN

Mesyuarat persiapan untuk penginapan MTQN di Balai Islam